Menu Sluiten

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door gebruik te maken van het contactformulier geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Door lid te worden van TTK Turnhout geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Deze informatie is beschikbaar voor alle TTK Turnhout leden. Dit enkel als jij daar toestemming voor geeft bij het inschrijven.

Daarnaast gebruikt deze website persoonlijke informatie beschikbaar gesteld door VTTL op de pagina ‘klassement berekenen‘. Hierbij worden de privacy richtlijnen van VTTL opgevolgd. Voor meer informatie kan u terecht op de website van VTTL of klik hier voor de privacy verklaring van VTTL.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van TTK Turnhout. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website of lid te worden van TTK Turnhout accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door een verzoek rechtstreeks te mailen naar info@ttkturnhout.be of daan@seuntjens.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of dat je de persoon volledig wil schrappen.

Een verzoek voor het verwijderen van een TTK Turnhout lid kan geweigerd worden indien er een sterk vermoeden is dat deze van malafide aard is.

Zo verwerken we jouw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Daan Seuntjens
 • [eeb_protect_content]Patersstraat 51, 2300 Turnhout, België[/eeb_protect_content]
 • [eeb_protect_content]0468 20 41 43[/eeb_protect_content]
 • daan@seuntjens.be

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke of bestuursleden van TTK Turnhout vermeld op deze pagina (die ook de GDPR-regels naleven).

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Voor TTK Turnhout leden kan dit zijn:

 • profielfoto
 • voornaam en naam
 • e-mailadres (voor jeugd eventueel ook van ouders)
 • woonadres
 • gsm/telefoonnummer (voor jeugd eventueel ook van ouders)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • VTTL lidnummer

In het inschrijvingsformulier is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Bij het invullen van het contactformulier:

 • e-mailadres
 • voornaam en naam

De persoonlijke gegevens ingevuld in het contactformulier worden niet opgeslagen op de website. Het ingevulde formulier wordt rechtstreeks verstuurd als mail naar info@ttkturnhout.be.

Op de pagina Klassement Berekenen werden volgende gegevens gekopieerd van de VTTL database:

 • voornaam en naam
 • VTTL lidnummer
 • aangesloten club
 • klassement
 • eindresultaat van de gespeelde wedstrijden van het huidige seizoen

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens die opgeslagen zijn op deze website worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (dienst boeken, …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, …);

Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld: de Vlaamse Tafeltennisliga. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Google.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens TTK Turnhout jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie. Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Alle leden van TTK Turnhout zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Als het nodig is worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd en geëncrypteerd. De systemen worden geregeld getest en geëvalueerd.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze website staan enkele publieke posts van de facebookgroep van TTK Turnhout. Wij hebben geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 20/09/2020.

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan daan@seuntjens.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.